Thuiswerken vraagt om aanpassingen en dat geldt ook voor leidinggeven op afstand. Het team zit niet meer op loopafstand: dat vraagt om andere vaardigheden van leidinggevenden. In dit artikel zetten we een aantal tips voor leidinggevenden op een rij.

Investeer in contact

De grootste uitdaging van thuiswerken is het sociale contact. Wat bij de koffieautomaat vanzelf gaat, vraagt nu om een bewuste actie. Dit sociale contact is wel essentieel voor een goede samenwerking. Zorg dat er ruimte is voor koetjes en kalfjes en organiseer momenten zonder specifieke agenda om elkaar te spreken. Organiseer een koffiepauze of een verjaardag, of een keer een vrijdagmiddagborrel. Neem als leidinggevende met regelmaat even contact op met medewerkers om na te gaan of alles lukt en of er nog vragen zijn. Dit soort momenten bieden ruimte om kleine aandachtspunten te benoemen, waarvoor het niet de moeite lijkt om de telefoon te pakken, maar die ondertussen wel het verschil kunnen maken tussen ‘lekker aan het werk zijn’ en ‘er tegenaan hikken’. Stimuleer ook dat werknemers contact met elkaar zoeken. Dit is geen tijdverspilling, want dat gebeurt op kantoor ook.

Stimuleer ook dat werknemers contact met elkaar zoeken. Dit is geen tijdverspilling, want dat gebeurt op kantoor ook.

Vertrouwen en autonomie

Werk en privé lopen vaak meer door elkaar als mensen thuiswerken. ‘Vertrouwen’ staat daarbij centraal. Verschillende onderzoeken tonen aan dat dit de productiviteit en creativiteit alleen maar ten goede komt. Daarbij wel opgemerkt dat dit lijkt te gelden voor die mensen die thuiswerken ook als prettig ervaren. Als leidinggevende steun je medewerkers vooral door ze duidelijk te maken dat je vertrouwen hebt in hun vaardigheden, deskundigheid en betrokkenheid. De autonomie die wordt ervaren levert een belangrijk voordeel in de strijd tegen een te hoge werkdruk. Het vertrouwen dat je medewerkers geeft zal zich op langere termijn uitbetalen in minder stress en een hogere betrokkenheid.

Duidelijke doelen en taken

Doordat de afstanden, ook mentaal gezien, groter zijn, is het belangrijk om duidelijke taakinstructies en doelstellingen aan te geven. Wat moet er precies gebeuren, wie doet wat, aan welke eisen moet het voldoen en wanneer moet het af zijn? Dit zorgt ervoor dat het werk gebeurt, en dat is uiteindelijk waar het om draait. Vergeet hierbij ook niet om resultaten te delen. Dit draagt bij aan de motivatie van de werknemer.

Het vertrouwen dat je medewerkers geeft zal zich op langere termijn uitbetalen in minder stress en een hogere betrokkenheid.

Job crafting en playful work design

Op afstand is het nog belangrijker om na te gaan of een en ander duidelijk is en iedereen echt begrijpt wat er wordt verwacht, omdat de drempel om vervolgens nog vragen te stellen hoger is. Laat de medewerkers vervolgens zelf invulling geven aan de manier waarop ze de opdracht uitvoeren. Door middel van job crafting kunnen zij hun ‘fit’ met het werk verbeteren en zichzelf ontwikkelen. Je kunt dit als leidinggevende op een vrij eenvoudige manier aanmoedigen. Laat medewerkers bijvoorbeeld nadenken over wat ze leuk vinden, waar ze inspiratie uit halen en bied ruimte om hierin te ontwikkelen. Hierdoor wordt uiteindelijk meer plezier uit het werk gehaald.

Je kunt medewerkers ook aanmoedigen om aan de slag te gaan met playful work design. Hierbij gaat het niet om het veranderen van de taken, maar om de beleving van het werk. Competitief ingestelde mensen kunnen lol in hun werk krijgen door (zelf) een wedstrijdje te maken van hun werk, of daag elkaar bij de zoveelste online meeting eens uit met een verrassende vraag. Wat is bijvoorbeeld de favoriete muziek van collega’s? Of laat collega’s hun huisdier eens voorstellen, waarbij ze één karaktertrek noemen waarin ze op hun huisdier lijken.

Tips

Zo geef je leiding op afstand:

  • Investeer in informeel contact om het teamgevoel te onderhouden
  • Geef duidelijke informatie over wat er wordt verwacht
  • Stuur op resultaten in plaats van uren
  • Voorzie in de benodigde technische faciliteiten
  • Vraag om advies bij collega’s die meer ervaring hebben met leidinggeven op afstand
  • Ga het gesprek aan met je medewerker.
  • Faciliteer job crafting
  • Daag werknemers uit om gebruik te maken van playful work design

Bron: TNO Monitor Arbeid

Blog Leidinggeven aan thuiswerkers

Blog Jobcrafting

Blog Playfull work design