Eind 2018 werd het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Hierin spraken meer dan 70 partijen samen af om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Bewegen, gezonde voeding en een goede mentale balans, oftewel vitaliteit, zijn steeds belangrijker, en bedrijven spelen hier een steeds actievere rol in. Nu een groot deel van de Nederlanders regelmatig thuiswerkt, is het belangrijk om als bedrijf extra aandacht te (blijven) besteden aan de vitaliteit van de organisatie en de medewerkers.

Een vitaal bedrijf: wat en waarom?

Vitale medewerkers vormen de spil voor een succesvol bedrijf. Het is essentieel voor de bedrijfscontinuïteit. Een vitaal bedrijf kijkt verder dan productiviteit en winst maken: het investeert in medewerkers door ze zoveel mogelijk te ondersteunen in de ontwikkeling van een gezonde leefstijl. Dit zit vaak in eenvoudige dingen: fruit dat voor het grijpen ligt, een aanmoedigingsbeleid om de fiets te pakken, mogelijkheden creëren voor een gezonde werk-privébalans en ondersteuning bieden indien iemand wil afvallen of wil stoppen met roken.

Vitale medewerkers zitten lekker in hun vel, hebben voldoende energie en hebben een positieve kijk op het leven. Vitaliteit is een algemene, prettige gesteldheid; ook als je iets mankeert aan je gezondheid, kun je nog steeds vitaal zijn. Een actieve bijdrage aan vitaliteit vanuit het bedrijf betaalt zich dan ook vaak uit in gemotiveerde werknemers, die minder snel ziek zijn en vaak ook productiever zijn.

Vitale medewerkers zitten lekker in hun vel, hebben voldoende energie en hebben een positieve kijk op het leven.

Praktische hulpmiddelen

Vanuit de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk is daarom het programma ‘Vitaal Bedrijf’ gestart. Het programma richt zich op vitaliteit in de breedste zin, van fysieke tot mentale gezondheid, en biedt hulpmiddelen aan werkgevers om de vitaliteit op de werkvloer te verbeteren. Zo is er een gratis oriëntatiescan, advies op maat en een netwerk aan partners die vitaliteitsactiviteiten in de organisatie kunnen uitvoeren. Experts van het Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Trimbos instituut hebben hieraan meegewerkt.

Hoe vitaal is uw bedrijf?

Met de vragenlijst van Vitaal Bedrijf krijg je meer inzicht in de huidige stand van zaken op het vlak van vitaliteit in het bedrijf. Je kunt de vragenlijst uitzetten onder de werknemers. Bij voldoende deelname wordt ook een geanonimiseerd dashboard opgeleverd: hoe is het op dit moment gesteld met de vitaliteit van medewerkers, wat vinden medewerkers van de manier waarop zaken op het vlak van vitaliteit nu geregeld zijn en waar hebben ze behoefte aan? Vitaal Bedrijf biedt ook een vervolggesprek aan met een expert. Aan de hand van de resultaten wordt meegedacht over de mogelijke stappen om aandachtspunten uit het vitaliteitsonderzoek verder handen en voeten te geven.

Een vitaal bedrijf begint bij de RI&E

Om aandacht te (blijven) besteden aan de vitaliteit van de organisatie en de medewerkers, is het belangrijk om de arbeidsrisico’s in de organisatie in kaart te brengen. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hiervoor de basis. Op basis van de arbeidsrisico’s in de RI&E, maakt de organisatie een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s. Het doel hiervan is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen en aan te pakken bij de bron. Bekijk ook de online applicatie Route naar RI&E, waarmee organisaties een RI&E kunnen maken in vier stappen.  

Verwachtingen managen

Aan de slag gaan met vitaliteit in je bedrijf hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. De eerste stappen kunnen al snel een stimulerend effect hebben. Medewerkers waarderen het als de werkgever laat blijken dat de gezondheid en het welzijn van de medewerkers ertoe doet. Kleine dingen bij elkaar kunnen het verschil maken. Als bijvoorbeeld uit de scan zou blijken dat alcoholgebruik boven de norm ligt kan je overwegen op de vrijdagmiddagborrel het aanbod aan te passen en alcoholvrije keuzes te stimuleren.

Houd er wel rekening mee dat aandacht besteden aan vitaliteit, bijvoorbeeld door een vragenlijst uit te zetten, verwachtingen schept. Medewerkers zullen verwachten dat er ook wat gebeurt met de resultaten. En hoewel in het bedrijf veel kan worden gedaan om medewerkers te stimuleren, gaat vitaliteit uiteindelijk om een mindset van ieder individu. De keuze en verantwoordelijkheid voor hoe iemand zijn leven wil leiden, ligt bij de medewerker zelf. De resultaten van de scans – eventueel aangevuld met een advies – kunnen wel handvatten bieden over de wijze waarop hier ook op het werk aandacht aan kan worden geschonken.

Kijk voor meer informatie en de vragenlijsten op www.vitaalbedrijf.info.

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit is een breed begrip waarin zowel de mentale als fysieke gesteldheid meespelen. Er zijn verschillende definities in omloop. In deze beschrijving worden drie kerndimensies onderscheiden:

  • Energie: de mate waarin iemand zich energiek en krachtig voelt en zich lichamelijk én geestelijk sterk voelt en weerbaar is.
  • Motivatie: de mate waarin iemand zich levensdoelen stelt en moeite doet om die na te streven.
  • Veerkracht: de mate waarin iemand in staat is om te gaan met problemen en na tegenslagen de draad op kan pakken.

[bron: Smartvitaal]