Ruim een jaar thuiswerken heeft ons veel geleerd. De één geniet van de extra tijd, flexibiliteit en rust thuis. De ander droomt van collega’s, sparringssessies en de informele informatiestroom op kantoor. Hoe werken we in de toekomst? In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht Happiness Lab de beïnvloedbare factoren die ervoor zorgen dat iemand wel of juist niet thuis wil (blijven) werken.

Niet iedere werknemer is in staat (volledig) thuis te werken, bijvoorbeeld door de aard van het werk of door persoonlijke omstandigheden in de thuissituatie. En ook niet iedereen die dat wel kan vindt het altijd even prettig om thuis te werken. Via een uitgebreid onderzoek onder 1.000 werknemers en 300 werkgevers kreeg Happiness Lab inzicht in de factoren die meespelen in het gevoel dat mensen hebben bij thuiswerken.

Resultaten uit het verleden…

…blijken in het geval van thuiswerken een garantie voor succes in de toekomst. Verschillende onderzoeken laten zien dat een deel van de huidige thuiswerkers ook op de langere termijn (deels) thuis wil blijven werken. De mensen die dat willen, zijn de mensen die al een positieve ervaring hebben met thuiswerken. Ook de ervaren self-efficacy, oftewel het geloof in jezelf dat je in staat bent om thuis te kunnen werken, is hierbij bepalend. Dit blijkt ook al uit het gemak waarmee werknemers die ook voor de corona-crisis al deels thuiswerkten de overstap maakten. Voor werknemers die dat nog niet deden was de self-efficacy en kennis over thuiswerken belangrijk om die overgang goed te kunnen maken.

De voordelen kunnen juist zoveel mogelijk worden benut, door medewerkers te stimuleren om die vrijheid ook echt te nemen.

Balans tussen voor- en nadelen

De mensen die in het afgelopen jaar hebben thuisgewerkt, hebben allemaal gemerkt dat thuiswerken zo z’n voor- en nadelen heeft. De balans tussen de ervaren voordelen en nadelen zorgt er uiteindelijk voor of iemand het prettig vindt om thuis te werken. Minder sociaal contact, de balans tussen werk en privé en een minder efficiënte samenwerking blijken belangrijke nadelen of barrières om thuis te werken. De voordelen die daar tegenover staan zijn de verminderde reistijd, hogere flexibiliteit tijdens werkdagen en het gevoel bij te dragen aan het indammen van de corona-pandemie. Door expliciet ruimte te creëren voor sociale contacten en momenten kunnen de negatieve effecten worden verminderd. De voordelen, zoals de flexibiliteit, kunnen juist zoveel mogelijk worden benut, door medewerkers te stimuleren om die vrijheid ook echt te nemen. 

De rol van werkgevers

Natuurlijk is het om thuis te kunnen (blijven) werken ook van belang dat de werkgever hierachter staat. Happiness Lab onderzocht welke factoren bepalend zijn voor de manier waarop een werkgever tegenover thuiswerken staat. Ook bij werkgevers zijn eerdere positieve ervaringen belangrijk. Daarnaast is steun vanuit het management een factor die zeker meespeelt, zowel om thuiswerken te stimuleren tijdens de pandemie, als op de lange termijn.

Tips voor thuiswerkers van de toekomst

Thuiswerkers hebben inmiddels zo hun manieren gevonden om hun werk op een prettige manier in te richten. Happiness Lab deed op basis van het onderzoek nog de volgende aanbevelingen om thuiswerken te stimuleren zolang de coronapandemie duurt, maar ook straks als we naar hybride werken gaan:

  • Creëer positieve ervaringen met thuiswerken
  • Internaliseer het gedrag: zorg dat werknemers zichzelf zien als iemand die kan thuiswerken (self-efficacy)
  • Normaliseer thuiswerken: maak het onderdeel van de autonomie van medewerkers in het bedrijf

De complete rapportage is hier in te zien.