Dit artikel hoort bij: Arboportaal Magazine #5

Feiten: gezond en veilig werken in Nederland

Met actuele cijfers zijn we het gesprek aangegaan over de huidige situatie en hoe deze zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. Bekijk in onderstaande factsheet wat de staat is van gezond en veilig werken in Nederland in de periode van 2008 tot 2019.