De cijfers spreken voor zich. De extremen in temperatuur worden steeds groter, en wij hebben daar in zomer en winter op verschillende manieren mee te maken. Nattere dagen, hardere wind en een sterkere zonkracht. Op het Arboportaal zien we dat werkgevers en werknemers op zoek gaan naar wat het voor hen betekent zodra de temperaturen hard dalen of juist stijgen. Want hoe voorkom je gezondheidsschade en wat moet er vanuit de wet geregeld worden?

De regelgeving voor werken in extreme temperaturen is vastgelegd in het Arbobesluit, artikel 6.1.  In dit artikel staat dat ‘er alles aan gedaan moet worden om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen’. Als werkgever moet je dus zorgen voor een veilig en gezond werkklimaat. Maar hoe doen we dat in de praktijk? Een werkgever kan bijvoorbeeld temperatuur meenemen in de RI&E, er kan een hitteplan gemaakt worden of er kan een kerndeskundige, bijvoorbeeld een arbeidshygiënist, worden geraadpleegd om de risico’s te bepalen die werknemers mogelijk lopen.

De wet geeft dus aan dat schade aan de gezondheid moet worden voorkomen, maar het is aan werkgevers en werknemers om hier een passende invulling aan te geven. Het is dus belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en te zien wat er in de verschillende omstandigheden belangrijk is. Dit verschilt per branche en per situatie.

Dit magazine is gemaakt om werkend Nederland vanuit verschillende invalshoeken te inspireren, te informeren en tips te geven. Mensen uit diverse branches met persoonlijke ervaringen vertellen hun verhaal over werken in extreme temperaturen, maar ook zijn er achtergronden terug te vinden over de klimaatverandering, de gevaren van werken in de zon, tips en etiquette als het gaat om kledingkeuze, en informatie over hoe het is geregeld in gecontroleerde omgevingen.

Wij hopen u met deze ideeën op weg te helpen voor een veilige werksituatie in zowel de warme zon als de vriezende kou.

Directie Gezond en Veilig Werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid