Werken in extreme temperaturen wordt door het veranderend klimaat een steeds actueler onderwerp. Veel werkgevers en werknemers hebben in de praktijk te maken met extremere weeromstandigheden. Daarom ontwikkelde een aantal instanties instrumenten om goed te kunnen werken in extreme temperaturen. Dit is een verzameling nuttige informatie over werken in deze extreme temperaturen.

Algemeen

  • Temperatuur en werk: de website van de Rijksoverheid biedt veel informatie over de invloed van temperatuur op de werkprestaties en de gezondheid van werknemers.

Werken in de warmte

  • Werken in de warmte: de website van het Arboportaal geeft in dit dossier uitleg over de Arbowet én praktische tips met te nemen maatregelen. 
  • De Hittewijzer: van onderzoeksorganisatie TNO geeft voor werknemers de kans op oververhitting aan bij langdurige inspanning in vooral warme en vochtige omgevingen. 
  • De Hittestress Calculator: van vakbond FNV helpt werkgevers en werknemers om de risico’s te bepalen bij werken in warme temperaturen.
  • Informatie over de zonkracht van het RIVM: het RIVM meet voortdurend de zonkracht en geeft meer informatie over zonbescherming.
  • De Gezondheidsraad heeft in 2008 onderzoek gedaan naar wetenschappelijke inzichten over gezondheids- en veiligheidskundige grenswaarden voor hittestress op de werkplek. Weliswaar al een aantal jaren geleden, maar nog steeds relevant.

Werken in de kou

  • Werken in de kou: de website van het Arboportaal geeft in dit dossier uitleg over de Arbowet én praktische tips met te nemen maatregelen.
  • De Koudewijzer: van onderzoeksorganisatie TNO geeft aan hoe werknemers temperatuur ervaren en welke risico’s op koudeletsel of bevriezing zij lopen als gevolg van weer en wind.
  • Werken in de kou: deze website van vakbond FNV geeft tips en adviezen hoe om te gaan met werken in de kou, inclusief een checklist met te nemen maatregelen voor werken in koel- en vrieshuizen.
  • De meting van de gevoelstemperatuur: het KNMI berekent het verschil tussen de gemeten luchttemperatuur en de gevoelstemperatuur. Dit kan zorgen voor extra warmteverlies.