Dit artikel hoort bij: Arboportaal Magazine Nummer 4

Wat draagt u in extreme temperaturen?

De Nederlandse zomers worden steeds warmer en de winters kennen steeds koudere dagen. Vooral als het kwik stijgt, rijst de vraag: wat draag ik naar mijn werk? Het antwoord op die vraag is niet eenduidig; kledingvoorschriften zijn nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met het soort werk dat u doet en uiteraard met smaak. Want wat de één mooi en gepast vindt, is voor de ander echt not done. Belangrijkste is natuurlijk dat de kleding die u naar uw werk draagt, in de eerste plaats veilig is.

Welke kleding bij warmte: eigen keuze, maar wel veilig!

Over smaak valt niet te twisten. Nederlanders hebben dan ook een duidelijke mening als het gaat om welke kleding wel en écht niet kan op de werkvloer. De ongeschreven kledingregels, de zogeheten etiquette, blijken opvallend vaak een rol te spelen in de kledingkeuze bij extreme temperaturen. Zo laat deskresearch zien dat 54% van de Nederlanders het eens is met de etiquette en het ongepast vindt om op slippers naar het werk te gaan. 70% van de Nederlanders draagt op zeer warme dagen dan ook gewoon een lange broek en dichte schoenen. Slechts 7% draagt wel slippers naar het werk. En u? Speelt u op safe en volgt u de etiquette of draagt u gewoon wat u prettig vindt?