Foto Sander Koning

Vanaf 1 juli 2018 is de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de nieuwe Arbowet, een feit. Dan is de overgangsperiode van een jaar voorbij en gaan de nieuwe regels in.

Het is de hoogste tijd dat een veilige en gezonde werkplek voor iedereen vanzelfsprekend wordt. Er overlijden nog ieder jaar 4100 mensen door ziekte als gevolg van hun werk. Al in 2014 stelde de Sociaal-Economische Raad vast dat de arbeidsgerelateerde zorg beter moest. De nieuwe Arbowet is een stap in de goede richting. Het geeft in de eerste plaats meer aandacht aan preventie en aan een stevigere positie van de bedrijfsarts. Ook legt de nieuwe wet de nadruk op samenwerking. Een gezonde en veilige werkomgeving is immers de verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en arboprofessionals samen. En de positie van de werknemer wordt nog beter verankerd in de wet.

‘Een gezonde en veilige werkomgeving is de verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en arboprofessionals samen’

Staatssecretaris Tamara van Ark tijdens een werkbezoek bij autobedrijf Ames

Wat betekent dat voor u in de praktijk? Ik ben blij dat we een basiscontract introduceren waarmee arbodienstverleners en werkgevers onderling afspraken maken over het arbobeleid. De nieuwe Arbowet regelt wettelijk de minimumeisen in dat basiscontract, zoals de mogelijkheid om de bedrijfsarts te bezoeken zonder toestemming van de werkgever en zonder dat werknemers al klachten hebben. Andere minimumeisen zijn de mogelijkheid voor werknemers om een second opinion aan te vragen en vrije toegang tot de werkvloer voor de bedrijfsarts. Op zijn of haar beurt moet de bedrijfsarts voortaan de werkgever en preventiemedewerker adviseren over preventie. Bovendien heeft de Ondernemingsraad vanaf nu instemmingsrecht op de persoon en positie van de preventiemedewerker. Zo  dragen werknemer, werkgever en arboprofessional samen de verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkplek.

Voldoen aan de wet is één ding, maar deze ook actief naleven een tweede. Speciaal voor dit Arboportaal Magazine interviewden we een aantal mensen die op verschillende manieren te maken hebben met de nieuwe Arbowet. Zij delen hun ervaringen met u en geven waardevolle tips om gezond en veilig werken in de praktijk te brengen.


Ik wens u veel inspiratie en vooral een veilige en gezonde werkomgeving!

Tamara van Ark

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bladeren door het magazine

Met de pijltjes links en rechts in beeld ga je eenvoudig naar de vorige of volgende pagina. Klik op de drie streepjes linksboven voor de inhoudsopgave.