Foto Kiki Reijners

Paul den Ronden is bestuurslid van Pay for People Group (Pay for People, Holland Payroll, Smart Services en Tentoo) en algemeen directeur van label Tentoo, dat financiële dienstverlening biedt aan freelancers, flexwerkers, zzp'ers, opdrachtgevers en ondernemers.

“Arbo is niet alleen meer een zaak van de werkgever; dat heeft de nieuwe Arbowet goed geregeld. Want hoe meer partijen betrokken zijn, hoe beter het arbobeleid wordt. Zowel op het gebied van preventie als verzuim, die twee zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel werkgevers vinden het lastig om over verzuim te praten, want elke dag dat een werknemer ziek is kost geld. Dat is ook zo, maar verzuim kost de órganisatie geld, niet alleen de werkgever. Verzuim gaat dus iedereen aan. Om werknemers meer inzicht te geven in de kosten van verzuim en bewustwording te creëren, laten wij hen meekijken met de cijfers. Mensen blijken in eerste instantie vaak geen idee te hebben van het aantal ziekmeldingen in een jaar en wat ziek zijn de organisatie kost.

Verzuimcijfers zijn ook een mooi aanknopingspunt om het samen te hebben over preventie. Zijn er gezondheidsklachten? Zo ja, welke? Komen ze rechtstreeks voort uit het werk en wat kunnen we doen om klachten op te lossen en te voorkomen? Onze preventiemedewerker speelt hierin een belangrijke rol. Naast de reguliere RI&E check, is zij vaak op de werkvloer te vinden om een vinger aan de pols te houden. Onze mensen werken veel achter de computer en doen vaak repetitief werk, dan is het belangrijk dat zij goed zitten en regelmatig pauzes nemen. Als er klachten zijn, nemen we die serieus en zorgen we bijvoorbeeld voor aangepast meubilair. Met de arbodienst hebben we ook de afspraak dat werknemers altijd bij de bedrijfsarts terecht kunnen. De bedrijfsarts is ook van harte welkom op de werkvloer. Daar is het alleen nog niet van gekomen, waarschijnlijk vanwege de grote drukte door de wetswijziging. 

“De nieuwe Arbowet maakt het arbobeleid tot een gedeelde verantwoordelijkheid”

Dat het arbobeleid niet alleen van de werkgever is, komt ook doordat werknemers kritischer zijn geworden. De mogelijkheid tot een second opinion sluit daar mooi op aan. Het is belangrijk om werknemers serieus te nemen. Zo kregen wij onlangs de vraag of het wel veilig is om te werken in dezelfde ruimte waar de printer staat. Het lijkt iets kleins, maar we hebben het wel meteen uitgezocht. Gelukkig bleek het geen kwaad te kunnen en was de vraag een mooie opening voor een uitgebreider gesprek over de werkplek. Dat is denk ik ook de belangrijkste verandering; de nieuwe Arbowet maakt het arbobeleid tot een gedeelde verantwoordelijkheid. Overigens maakt een wet niet iets tot een succes, dat doen de mensen. De nieuwe Arbowet biedt werkgevers, werknemers en arboprofessionals een mooie leidraad.”