Foto Kiki Reijners

Jurre Onrust is HR Manager Store Operations bij Albert Heijn voor de regio Noord-West, hieronder vallen 175 eigen winkels en 46 franchise vestigingen van Utrecht tot Texel. 

“Met zo’n duizend winkels in heel Nederland, staat Albert Heijn middenin de samenleving. We hebben elke dag een verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers én onze klanten. Veiligheid en gezondheid zijn dan ook verweven in onze missie: alle ingrediënten voor een beter leven, voor iedereen. Dit zie je terug in ons HR-beleid. De nieuwe Arbowet zet in op meer transparantie van het arbobeleid en meer betrokkenheid van alle medewerkers; bij Albert Heijn is dit al langer zo. Een centraal Health Management Team van arbo-, vitaliteit- en inzetbaarheidsspecialisten zet namens HR het arbobeleid uit voor de gehele organisatie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onze arbodienst, verschillende (arbo)experts die elk met hun eigen blik kijken naar de arbo- en sociale veiligheid van onze winkels, en natuurlijk met de OR. Gezamenlijk zetten zij de kaders neer waarbinnen wij  kunnen zorgen voor een veilige en gezonde plek om te werken, iedere dag een beetje beter. In dat opzicht is de nieuwe Arbowet  een logische stap in de richting die wij al waren ingeslagen.

“Preventie komt pas echt van de grond als iedereen zijn rol ten aanzien van veilig en gezond werken kent.”

Ik zie de nieuwe Arbowet als nieuwe stimulans om veiligheid en gezondheid zichtbaarder te maken en arbo een prominentere plek te geven binnen het dagelijks werk. Bij Albert Heijn zijn veiligheid en gezondheid dan ook regelmatig onderwerp van gesprek, in de managementteams en op de werkvloer. Aanleiding voor gesprek kunnen thema’s zijn die preventiemedewerkers aandragen of punten die voortkomen uit de periodieke winkelveiligheidscans (RI&E van de winkel). Belangrijk in deze gesprekken is dat duidelijk is waaróm veiligheid en gezondheid zo belangrijk zijn. Om dit te onderstrepen is de bedrijfsarts bij ons ook goed benaderbaar en welkom op de werkvloer, precies zoals de nieuwe Arbowet voorschrijft. Samen met de mogelijkheid tot een second opinion, maakt deze aanscherping van de Arbowet het voor medewerkers nog eenvoudiger. Het is zo belangrijk om medewerkers deelgenoot te maken van het arbobeleid en actief te betrekken bij veiligheid. Is het weer tijd voor een ontruimingsoefening? Vraag medewerkers hoe zij dit willen organiseren. Zo kwam het personeel in een van onze winkels met het idee om ‘s ochtends iets eerder te beginnen zodat de oefening voor openingstijd kon plaatsvinden. Een prima oplossing. Uiteindelijk komt preventie pas echt van de grond als iedereen zijn rol ten aanzien van veilig en gezond werken kent.”