Foto Yvonne Compier

Er is de afgelopen tijd veel materiaal ontwikkeld om werkgevers, werknemers en arboprofessionals te informeren over de wijzigingen in de Arbowet. Instrumenten, factsheets en flyers zetten op een rij wat er is veranderd en waar de betrokkenen rekening mee moeten houden. Dit is een verzameling met nuttige informatie over de nieuwe Arbowet.

Informatie vanuit SZW

  • Digitale toolkit nieuwe Arbowet - De digitale toolkit Nieuwe Arbowet biedt handige factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet.
  • Zelfinspectie Arbo op orde! - Op de website van Zelfinspectie kunnen bedrijven zelf nagaan of zij alle zaken op het gebied van arbozorg op orde hebben.
  • Informatie over de nieuwe Arbowet - Dit is de landingspagina op het Arboportaal met alle informatie over de nieuwe Arbowet.

Informatie van andere organisaties