Foto Yvonne Compiers

Werkgevers, preventiemedewerkers, HR-managers en verschillende arboprofessionals zijn het afgelopen jaar op hun eigen manier bezig geweest met de implementatie van de nieuwe Arbowet. Maar wat is de stand van zaken nu? Is iedereen er klaar voor?

Vul de poll in en zie ook meteen hoe de wijzigingen worden geïmplementeerd door anderen.

In mijn organisatie is het bekend wie de preventiemedewerker(s) is/zijn
De bedrijfsarts komt bij ons op de werkvloer
Medewerkers zijn op de hoogte (gebracht) van de mogelijkheid dat ze een second opinion kunnen aanvragen
Als gevolg van de nieuwe Arbowet is het contract dat mijn organisatie heeft met de arbodienstverlener/bedrijfsarts vernieuwd of aangepast