Foto Yvonne Compier. Locatie: TravelBird

Werknemers in Nederland moeten gezond en veilig kunnen werken. Daar zorgt de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel bekend als de Arbowet, voor.

Op 1 juli 2017 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de vernieuwde Arbowet geïntroduceerd. De vernieuwing heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

In deze eerste editie van het digitale Arboportaal Magazine bieden we handvatten om de nieuwe arbowet te kunnen toepassen. Zo leest u in ‘Wie doet nu wat?’ over de veranderde rollen als gevolg van de wetswijziging. In ‘Second opinion zorgt voor schwung’ gaan twee bedrijfsartsen met elkaar in gesprek: Is de second opinion een mooie stap in het belang van werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen of een wassen neus? Drie arbeidshygiënisten vertellen over hun ervaringen en geven tips om mkb’ers te motiveren arbozorg en preventie (hoger) op de agenda te zetten. En was u al bekend met de Digitale Toolkit Nieuwe Arbowet?

Nieuwe Arbowet: betrokkenheid en preventie staat centraal

Met de vernieuwde Arbowet wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concrete maatregelen nemen om de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. De betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening wordt vergroot en preventie staat nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij de inrichting van de arbodienstverlening en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus bijvoorbeeld ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nulurencontract en stagiaires.

De nieuwe Arbowet is per 1 juli 2017 ingegaan. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Alle nieuwe contracten moeten per direct voldoen aan de wettelijke vereisten. Kijk voor meer informatie over de nieuwe Arbowet op www.arboportaal.nl/arbozorg.

In 2017 verandert de Arbowet.
Daarmee veranderen de voorwaarden voor arbozorg en preventie bij organisaties.
Hier zijn verschillende mensen bij betrokken, en het betekent voor iedereen iets anders.
Neem Jeroen.
Jeroen is bedrijfsarts bij verschillende organisaties, waaronder het bureau Designdenkers.
Werkgever Jamie heeft met een arbodienst de afspraken met Jeroen vastgelegd in een basiscontract.
Hierin staat onder meer dat hij Jamie preventieadvies geeft... met de preventiemedewerker en werknemers kan overleggen... en op de werkvloer mag komen kijken.
Verder moet Jeroen beroepsziekten officieel melden.
Werknemers mogen Jeroen altijd bezoeken.
Ook als ze gezond zijn.
En ze kunnen om een second opinion vragen.
Dit alles staat in het basiscontract.
Daarnaast worden werknemers meer betrokken bij het nieuwe arbobeleid van Designdenkers via de OR.
Die stemt bijvoorbeeld in dat Tina preventiemedewerker is.
Zij werkt samen met Jeroen, haar collega-werknemers en Jamie.
Hebben haar collega’s vragen over gezond en veilig werken, dan kunnen zij bij Tina terecht.
Er verandert heel wat.
Maar als je preventie en arbozorg samen oppakt...zorg je er sámen voor dat mensen gezond en veilig kunnen werken... langer fit blijven... en productiever zijn!
Wat betekenen de veranderingen in de arbowet voor jou?
Kijk op arboportaal.nl

Bladeren door het magazine

Met de pijltjes links en rechts in beeld gaat u eenvoudig naar de vorige of volgende pagina. Klik op de drie streepjes linksboven voor de inhoudsopgave.

Abonneren

In iedere editie van het digitale Arboportaal Magazine wordt een onderwerp op het gebied van gezond en veilig werken extra onder de aandacht gebracht. Blijf op de hoogte en meld je direct aan via de website van Rijksoverheid. Selecteer bij 'nieuwsbrieven waarvoor u zich wilt aanmelden' het Arboportaal Magazine. Je ontvangt dan via de nieuwsbrief direct een link naar de nieuwste editie van het digitale magazine.