Foto Yvonne Compier. Locatie: TravelBird

5 tips voor een soepele samenwerking

Een goede samenwerking tussen alle arboprofessionals is een must. Met de vernieuwde Arbowet komt de nadruk nog meer op samenwerken te liggen. Maar hoe pak je dit aan? Vijf praktische tips om je op weg te helpen:

Tip 1: Zorg dat iedereen zijn rol helder heeft

De wijzigingen in de vernieuwde Arbowet hebben gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PvT). Voordat er goed samengewerkt kan worden, is het van belang dat iedereen zijn (nieuwe) rol en verantwoordelijkheden helder voor ogen heeft en hun rol kenbaar maken aan collega’s.

Tip 2: Breng de juiste mensen bij elkaar

Werkgevers, preventiemedewerkers, de OR, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, veiligheidsdeskundigen, arbeid- en organisatiedeskundigen en natuurlijk de werknemer zelf; ze spelen allemaal een cruciale rol bij arbozorg. Maar vergeet ook de samenwerking tussen reguliere, curatieve en bedrijfsgezondheidszorg niet. Zorg dat al deze mensen elkaar weten te vinden. Online én offline.

Tip 3: Houd het gezamenlijke doel voor ogen

Morten Hansen, hoogleraar management aan Berkeley, beschrijft het belang van ‘gedisciplineerde samenwerking’. Hierbij start je met het einddoel direct helder voor ogen. Ga gezamenlijk op zoek naar het einddoel dat jullie nastreven om de beste resultaten te boeken.

Tip 4: Communicatie is het sleutelwoord

Bij veel teams loopt de samenwerking mis op de communicatie. Door open met elkaar het gesprek aan te gaan en zoveel mogelijk face to face te communiceren, wordt samenwerking leuker en effectiever. Ga op zoek naar elkaars talent en benut het potentieel van je team optimaal.

Tip 5: Vier successen

Resultaatgericht samenwerken wordt des te leuker als successen ook gevierd mogen worden. Een succesvol re-integratietraject van een werknemer? Een geslaagde preventieworkshop? Benoem het en vier het!