Foto Yvonne Compier. Locatie: TravelBird

De preventiemedewerker aan het woord

In de vernieuwde Arbowet staat preventie nog meer centraal. De rol van de preventiemedewerker is daarom versterkt. Een preventiemedewerker aan het woord over de positie van de preventiemedewerker binnen de organisatie.

"Het is belangrijk om meldingen te analyseren en niet alleen op incidenten te acteren"

Nieuwe Arbowet: kans of uitdaging?

Preventiemedewerker Edith Bouthisma: "Ik denk dat het een kans is om de medezeggenschapsraad (OR) meer bij Arbozorg te betrekken. Er moet iemand de motor zijn om van binnenuit de zaken op tafel te leggen en bespreekbaar te maken en om de preventietaken samen te brengen. Een digitale branche RI&E uitvoeren helpt om de directie en de medezeggenschapsraad (OR) bij de Arbozorg te betrekken.

Hoe pak jij je rol op?

Bouthisma: "Ik geef aan dat het niet mijn werk is om iets te verplichten maar om mensen gezond naar huis te laten gaan en hen te helpen door ze goed te informeren over wat er speelt in de branche. Ik laat zien welke risico’s ze lopen en hoe zij hierin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ik ben veel op de werkvloer en vraag actief naar hoe het gaat. Het is belangrijk om meldingen te analyseren en niet alleen op incidenten te acteren. Dan is het te laat."

Hoe krijg je arbobeleid hoger op de agenda?

Bouthisma: "Relaties binnen de organisatie, zowel met de medezeggenschapsraad, de directie als je collega’s op de werkvloer zijn van essentieel belang. Zonder die relaties blijf je een eenling in de organisatie. Dus ga op pad, informeer, monitor, toets veranderingen en geef feedback."

Waar haal jij je informatie vandaan om je rol als preventiemedewerker goed te doen?

"Om mijn rol als preventiemedewerker goed in te vullen is het van essentieel belang dat ik vakkennis up-to-date houd. Ik ga vaak naar congressen, events georganiseerd door o.a. TNO en InPreventie, NIBHV en bedrijven en andere organisaties. Verder volg ik opleidingen en cursussen die relevant zijn en ben ik geabonneerd op vele nieuwsbrieven en tijdschriften. Werken bij een Hogeschool heeft ook als voordeel dat een digitale bibliotheek beschikbaar is waar abonnementen zijn op betaalde arbo-portals en de NEN-normen. Je deskundigheid komt tot uiting in je presentaties, adviezen en projecten die je begeleidt."

"Het is in dit vak van belang dat je leergierig bent"

Welke informatie is onmisbaar voor een preventiemedewerker?

"Een preventiemedewerker met de expertise op gezondheid en veiligheid heeft in zijn rugzakje onder andere kennis van de ontwikkelingen in de Arbowet, Bouwbesluit, Activiteitenbesluit, richtlijnen vanuit de EU, NEN-normen, ontwikkelingen binnen de Inspectie SZW, rechtsuitspraken van het OM met betrekking tot ongevallen en ontwikkelingen binnen het RIVM en de inrichting van de veiligheidsregio’s. Kortom: Het is in dit vak van belang dat je leergierig bent. Zo zorg je ervoor dat je een deskundige gesprekspartner bent binnen en buiten de organisatie. Ook zijn goede communicatieve vaardigheden onmisbaar en - het allerbelangrijkste - liefde en passie voor dit werk en veel geduld."

Edith Bouthisma, beleidsmedewerker en deskundige op arbeidsveiligheid, arbeidsgezondheid, brandveiligheid, gebouw veiligheid en milieu (preventiemedewerker) bij Hogeschool Inholland, is vanuit verschillende functies binnen de organisatie al 23 jaar preventiemedewerker.